Aktivitetsdag i klubhuset, på søndag d. 1. juli kl. 9- ??